VIDURINIO UGDYMO PROGRAMA PER DVEJUS METUS 2015/2017 m.m.

Ugdymo sritys, dalykai

Minimalus pamokų skaičius privalomam turiniui per savaitę

Bendrasis

kursas

Išplėstinis

kursas

Dorinis ugdymas:

2

   

Tikyba

 

67 (1;1)

Etika

 

67 (1;1)

Kalbos:

     

Lietuvių kalba ir literatūra

11

369 (6;5)

436 (7;6)

Gimtoji kalba ( rusų)

8

268 (4;4)

335 (5;5)

   

Kursas orientuotas į B1 mokėjimo lygį

Kursas orientuotas į B2 mokėjimo lygį

Užsienio kalba (1-oji anglų)

6

201 (3;3)

201 (3;3)

Užsienio kalba(2-oji vokiečių)

6

201 (3;3)

201 (3;3)

   

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

Socialinis ugdymas:

4

   

Istorija

 

134 (2;2)

201 (3;3)

Geografija

 

134 (2;2)

201 (3;3)

Matematika

6

201 (3;3)

301 (4;5)

Informacinės technologijos

 

67 (1;1)

134 (2;2)

Gamtamokslinis ugdymas:

4

-

-

Biologija

 

134 (2;2)

201 (3;3)

Fizika

 

134 (2;2)

235 (4;3)

Chemija

 

134 (2;2)

201 (3;3)

Menai ir technologijos

4(34/33)

   

Dailė

 

134 (2;2)

201 (3;3)

Muzika

 

134 (2;2)

201 (3;3)

Turizmas ir mityba

 

134 (2;2)

201 (3;3)

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

 

134 (2;2)

201 (3;3)

Kūno kultūra:

     

Bendroji kūno kultūra

4–6

134(2;2)

201 (3;3)

Pasirinkta sporto šaka

 

134(2;2)

201 (3;3)

Žmogaus sauga

 

34(0,5/0)

34(0,5/0)

Pasirenkamieji dalykai

     

Ekonomika ir verslas

 

67 (1;1)

 

Psichologija

 

67 (1;1)

 

Pasirenkamieji moduliai

     

Lietuvių kalba ir literatūra

Jei nesiseka rašyti be klaidų

67 (1;1)

Gimtoji (rusų) kalba ir literatūra

Retorika – iškalbos menas

67 (1;1)

Anglų kalba

Klausymo ir kalbėjimo įgūdžių ugdymas

Asmeninių laiškų ir įvairių rašinėlių rašymas

67 (1;1)

67 (1;1)

Informacinės technologijos

Duomenų bazių kūrimas ir valdymas

Programavimas

67 (1;1)

67 (1;1)

Matematika

Tikimybių teorija ir statistika

Funkcijos

67 (1;1)

67 (1;1)

Fizika

Fizikos kurso išplėtimas III klasei

Fizikos kurso išplėtimas IV klasei

67 (1;1)

67 (1;1)

Geografija

Praktinė geografija

67 (1;1)

Istorija

Istorijos šaltinių labirintai

67 (1;1)

Biologija

Praktinis kursas “Ląstelė”

67 (1;1)

Chemija

Chemijos uždavinių sprendimo būdai.

Pasiruošimas valstybiniam egzaminui

67 (1;1)

67 (1;1)

Technologijų

Tekstilės siuvenyrų ir aksesuarų gamyba

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

67 (1;1)

67 (1;1)

Menai

Džiazo pasaulyje

Tapyba

67 (1;1)

67 (1;1)

Projektinė veikla/

Brandos darbas

     

Minimalus mokinio pamokų skaičius

2015/2017 m. m. III-IV klasės 31,5 val.

Maksimalus pamokų skaičius

III klasei: esant 2 kl.;

esant 1 kl.

54

46

Neformalusis ugdymas

6

201(3;3)

 

Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

24

12/12

 

 

Joomla templates by Joomlashine