Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;

 • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;

 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;

 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;

 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;

 • susiduria su liūdesiu ar nerimu;

 • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;

 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);

 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;

 • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;

 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;

 • nori atsisakyti žalingų įpročių;nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.


Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);

 • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;

 • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;

 • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;

 • vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;

 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;

 • vaikas mikčioja ar jam pasireiškia tikas;

 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;

 • rūpinasi vaiko saugumu mokykloje;

 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;

 • nori sužinoti ar kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.

 

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;

 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;

 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;

 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė, pedofilijos atvejai, ir pan.

Joomla templates by Joomlashine