PRIORITETAI

* Mokymo ir mokymosi kokybė.

* Tautiškumas ir tautinis tapatumas.

TIKSLAI

* Kokybiško pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo bei kiekvieno mokinio

mokymosi pažangos užtikrinimas.

* Mokyklos vertybinių nuostatų puoselėjimas.

UŽDAVINIAI

* Stiprinti mokinių motyvaciją mokytis, siekiant atskleisti mokinių mokymo(si) poreikius ir gabumus.

* Stebėti kiekvieno mokinio pasiekimus ir pažangą ir padėti (įsi) vertinti ugdymo procese. * Tobulinti mokėjimo mokytis ir mokyti kompetencijas.

* Bendradarbiauti ir bendrauti su tėvais siekiant jų pagalbos efektyvumo vaikams besimokant. * Formuoti mokyklos vertybines nuostatas, puoselėjant pilietiškumą ir tautinį tapatumą.

Joomla templates by Joomlashine